Çevre
Çevre Yönetim Birimi

TOSB olarak bölgemizde çevreye saygın projeler ve temiz üretim teknolojileri ile doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir olarak korunması ve bölgemizdeki çevre bilincinin doğru yönde sürekli artırılması hedeflenmektedir. Bölgemizde etkin çevre ve atık yönetiminin sağlanması, kontrolü ve denetimin yapılması ile bölgenin çevre etkilerini tespit edilerek bu yönde çevre etkilerinin azaltılmasına yönelik uygulamaların yapılması amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde Çevre Yönetim Birimi kurulmuştur.

Bölgemizde çevre ve su uygulamalarının sağlanması yönelik çevre yönetim biriminde toplam 7 personel görev yapmakta olup kadromuzda 2 adet çevre mühendisi, 1 adet kimya teknikeri , 1 adet mekanik teknisyeni, 3 adet arıtma tesisi operatörü ile firmalarımıza 7 gün 24 saat hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

TOSB Çevre yönetim birimi olarak çevre başlığı altında bir çok farklı konularda üyelerimize hizmet verilmekte olup bu hizmetler özetle; üye firmalara çevre izin ve ruhsatlarının düzenlenmesi, bölgesel çevre yönetim planı çevresinde bölgede atık yönetim ve kontrolünün sağlanması, denetlenmesi, firmaların çevre etkilerinin azaltılması, çevre mevzuat takibi ve bilgilendirme, ortak arıtma tesisi işletilmesi, kullanma suyu temini için su sistemi işletilmesi, çevre komitesi faaliyetleri konularında üye firmalarımıza hizmet verilmektedir.

Çevre yönetim birimi tarafından verilen ve/veya düzenlenen çevre izin ve ruhsatlar ; Birimi tarafından verilen çevresel izin ve belgeler
1. ÇED izni/görüşü
2. Yer Seçim ve Tesis Kurma İzni
3. Arıtma Tesisi Proje Onayı (arıtma tesisi olanlar için)
4. Deneme İzni
5. Emisyon İzni
6. İşletme Belgesi
7. Bağlantı İzni
8. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı


ÇEVRE KOMİTESİ 

Bölgemizdeki sanayi tesislerinin çevre ile ilgili sorunlarını görüşebilmek , ortak çalışmalar yapabilmek ve ekonomik çözüm yollarını değerlendirebilmek amacıyla Çevre Birimi tarafından Çevre Komitesi toplantıları düzenlenmektedir.Çevre Komitesinin amacı; bölgemizin sürdürülebilir bir şekilde doğal kaynaklarının korunması, bölgesel çevre yönetim sisteminin geliştirilmesi ve çevre ile ilgili ve güncel gelişmelerin takibi ve ortak çözüm yollarının tespiti olarak özetlenebilir.


ORTAK ARITMA TESİSİ ve ATIKSU İZLEME LABORATUVARI

Merkezi arıtma tesisi 2008 yılında inşaatın tamamlanması birlikte ilk işletme çalışmalarına başlanılmış ve 2009 Mart ayında Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden deşarj izin belgesi alınmasıyla birlikte nihai işletmeye geçilmiştir. Tesisin toplam kapasitesi 1240 m³/gün olup tesiste kimyasal ve biyolojik arıtma üniteler mevcuttur. Bölgemizde hızla artan sanayi tesisleri sonrasında mevcut tesiste kapasite artışı ihtiyacı tespit edilerek proje çalışmaları tamamlanmış 2010 yılının ikinci yarında kapasite artışı tesisin inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 2. etap tesis kapasitesi 4000 m³/gün atıksuyu arıtacak şekilde dizayn edilmiştir. Bölgemiz tam doluluğa ulaştığında ihtiyacı karşılayacak şekilde dizayn edilen tesisin toplam kapasitesi 5240 m³/gün olup, 2011 yılı Ağustos ayında tesisin ilk işletme çalışmalarına başlanılmıştır.

Ortak arıtma tesisi bünyesinde tesisin çalışma verim ve performansının sürekli izlenmesi tesisi giriş ve çıkış suyun analizlerinin yapılabilmesi amacıyla atıksu analiz laboratuarı kurulmuştur. Atıksu analiz laboratuarı son derece modern cihazlar ile donatılmış olup Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında temel kirletici parametrelerinin analizleri yapılabilmektedir.

Doğal kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılması amacıyla TOSB olarak öncelikli projelerimizden biri ortak arıtma tesisi çıkış suyunun , kullanma suyu kalitesine döndürülerek geri kazanılmasını sağlamaktır. Bu amaçla ileri arıtma sistemleri ve teknolojileri üzerinde pilot çalışmalar devam etmektedir.