Eğitimler


TOSB TEMMUZ 2019 DÖNEMİ EĞİTİMLERİ

Sayın Üyemiz,

TOSB Eğitim Koordinatörlüğü tarafından planlanan, MAVİ YAKA çalışanlarınıza yönelik 2019 Yılı TEMMUZ Ayında verilecek Teknik ve Yönetimsel Eğitimler eklerde bilginize sunulmuştur.

1. YALIN ÜRETİM OYUNU (SYNCHRO GAME) 8-9 Temmuz O.ÖLÇÜCÜOĞLU

Bir “stratejik oyun” formatında olan eğitim katılımcının işletmedeki malzeme ve bilgi akışı hakkındaki görüşlerini geliştirmenin yanı sıra proses içindeki kayıpları görmesini sağlar.Teslimat ile ilgili problemlerin analizi, düşük verim gibi konular hakkındaki bakış açısını genişletirken prosesin iyileştirilmesi ve müşteri beklentilerinin karşılanması için iş geliştirme hakkında fikirler verirken, işletmede “yalın düşünce” nin yerleşmesi için gereken pratik tecrübeyi verir.

Hedef grup;

Fabrikalarda üretim, tasarım ve yönetimin geliştirilmesi için ileride gerçekleşecek aktivitelerde ve strateji oyununda yer alması gereken katılımcılar; üretimde çalışanlar, lojistikte çalışanlar, çeşitli alanlardaki formenler, proses tasarımcıları, sendika temsilcisi, siparişte yer alan çalışanlar ve satın almada çalışanlar arasından seçilmelidir.

İçerik;

 • Katma değer ve kayıpların yeniden tanımlanması
 • Klasik 7 adet kaybın tanımlanması
 • Üretim prensipleri, araçlar ve yöntemler
 • Lojistiğe ait proseslerin tasarımı ve optimizasyonu
 • Makine ve sistemlere ait Toplam Ekipman Verimliliğinin geliştirilmesi
 • Görsel yönetim
 • Kanban, Tam Zamanında Üretim, Milk Run, Hızlı Ayar ve Akış Tasarımı gibi uygulamalara giriş
 • Üretim modeline bağlı strateji oyununun pratik olarak gerçekleştirilmesi
 • Strateji oyununun bir parçası olarak Sürekli İyileştirme Prosesi

2. TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ VE İÇ ETKİLEŞİMİ 16-17 Temmuz - Credo / Funda Şimşirel

Tedarik Zinciri değişen iş modelleriyle giderek daha önemli hale gelmeye başladı. Kaliteden ve Müşteri Memnuniyetinden ödün vermeden verimliliği artırmak verilere her kademede hakim olmakla başlar. Tedarik zinciri kadar büyük bir masraf merkezinden oluşan ekiplerin idari-mali-teknik verilere hakim olması rekabette üstünlük sağlar.

Amaç?

Tedarik Zinciri ve birlikte çalıştığı fonksiyonların her türlü veri okur yazarlığını artırarak, değişen dünyaya hızlı adapte olmak için bunlara dayanarak karar veren
ekipler yaratmak. Ne?

Eğitim İçeriği

Büyük Resmi görebilme, Vaka Çalışmaları ile Tedarik Zincirinin etkilerini uygulayarak pekiştirme

(2-5 Uygulama) Neden?

Eğitim Hedefi

 • Teknik-İdari ve Mali verileri anlamak.
 • Kararların sonuçlarını öngörmek.
 • Endirekt etkilerin farkına varmak.
 • Uzun dönem iş sonuçlarında verimliliği artırmak. Nasıl?

Eğitim Yöntemi

En iyi öğrenme şeklinin, eğer birine siz öğretmiyorsanız(%90) , yaparak öğrenme olduğu (%75) ve bunu grup tartışmalarının (%50) takip ettiği biliniyor. Aslında öğrenmenin en iyi yolu hata yapmaktan geçer bu da yaptıklarımızdan ders almak demek. Bizim amacımız bu deneyimleri, sıklıkla yaşanan sorunları simule ederek
kişilerin sonuçlarını farketmesini sağlamak. Sonrasında karşılaşılabilecek durumlarda da benzer davranış biçimini benimsetmek. Niçin?

Yetkinlikler

 • Stratejik odaklılık
 • Öngörülü olma, harekete geçme

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİMİ 22 TEMMUZ 2019
(Taksim Danışmanlık)

 • Kişisel verilerin korunması hukukunun Türkiye’de gelişimi
 • Kişisel veri, tanım ve kapsamı
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amaç ve kapsamı
 • Kişisel verilerin ve hassas kişisel verilerin toplanması ve işlenme koşulları
 • Kişisel verilerin işlenmesi / silinmesi şartları
 • Kişisel verilerin aktarılması / anonimleştirilmesi
 • Veri sorumlusunun yükümlülükleri / aydınlatma kapsamı
 • Veri Sorumluları Sicili
 • İlgili kişinin hakları
 • Kanun Kapsamına Dahil Olmayan Kişiler
 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca öngörülmüş suçlar ve kabahatler
 • Örnek Yargıtay Kararları

4. YÖNETSEL PROBLEM ÇÖZME VE ZAMAN KULLANIMI 23-24 TEMMUZ 2019

 • Hem bireysel hem de kurumsal bazda başarının yakalanması ve hızla artan rekabet ortamında hedeflere ulaşılması, motive olunması, takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmak ile sağlanabilir. Bu program; takım halinde çalışmanın önemi, insanların birbirlerini dinlemeleri, bilgilerini paylaşmaları ve karşılıklı güven oluşturmalarına yardımcı olacak konuları içermektedir.
 • Problem çözme araçlarının verimli kullanılması, kalıcı ve sonuç odaklı çözümlere ulaşılması zor durumlarda zor insanlarla çalışabilme becerileri ve bununla beraber zamanın optimum faydalı kullanılması konuları örneklerle işlenecek.

Hedef Gurup?

 • (Mavi Yaka) Yönetici ve yönetici adayları
 • Kişisel farkındalığını artırmak isteyenler

Eğitim İlker Erel tarafından verilecektir.

5. İÇSEL ZEKA UYGULAMALARI 29 Temmuz - İ.Erel

 • Kişisel Farkındalık ve Kişisel Gelişim Yolculuğu içerisinde “Liderin Operasyonel Yetkinliklerini ve Rolünü açıklamak
 • Lider Davranışlarını ve Yönetim Ritüellerini Uygulamak için gerekli Temel Becerileri sağlamak ve geliştirmek
 • İş ortamında yöneticilere “Sonuç Odaklı Yönetim” kavramı eşliğinde yeni bir bakış açısı sunmak
 • Yönetim Fonksiyonları içerisinde yer alan Zaman, Toplantı Yönetimi ve Müzakere Becerileri yanında iş gücü seçiminde Temel Mülakat Becerisi kavramlarını pekiştirmek

6. MAVİ YAKA ÇALIŞANLARINA ÖZEL İLETİŞİM TEKNİKLERİYLE KENDİNİ İFADE EDEBİLME BECERİLERİ - 30 TEMMUZ 2019 (İ.Erel)

Hem bireysel hem de kurumsal bazda başarının yakalanması ve hızla artan rekabet ortamında hedeflere ulaşılması, motive olunması, takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmak ile sağlanabilir. Bu program; takım halinde çalışmanın önemi, insanların birbirlerini dinlemeleri, bilgilerini paylaşmaları ve karşılıklı güven oluşturmalarına yardımcı olacak konuları içermektedir.

Hedef Gurup;

 • (Mavi Yaka) Yönetici ve yönetici adayları
 • Kişisel farkındalığını artırmak isteyenler

Programın Amacı

Bu eğitim ile katılımcılara; takım çalışanlarının verimlilik ve işbirliğinin artmasını sağlayacak, birlikte ortak hedefe doğru ilerlemek için gerekli olan tutum, bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kariyerinize Katkısı

Takım Çalışması eğitimi ile; hedefleri doğrultusunda motive olabilecek, takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmanıza yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazanarak, bu bilgileri uygulamaya dönüştürebileceksiniz
 


TOSB bünyesindeki tüm eğitimler MAVİ YAKA çalışanlara göre uyarlanmıştır. Beyaz Yaka çalışanların eğitimleri TAYSAD tarafından verilmektedir.

Yer: TOSB Bölge Müdürlüğü Binası Seminer Salonu

Süre: Eğitimiler 9:30-17:00 saatleri arasındadır.

Katılımcı Profili

Yeni ürün kavramının gelişmesinden seri üretime kadar olan süreçlerin uygulanmasında ve geliştirilmesinde rol alabilecek MAVİ YAKA firma personeli.

Seminer ücreti kişi başı Günlük 150 TL + %18 KDV’dir.
(Teknik içerikli Eğitimler için katılım iptallerinde ücret iadesi yapılamamaktadır.)

Hesap Bilgileri:

TOSB – Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne ait banka IBAN numaraları:
İş Bankası Gebze OSB Şubesi : TR43 0006 4000 0012 4290 0993 75
Garanti Bankası Gebze Ticari Şubesi : TR04 0006 2001 6070 0006 2997 48
Akbank Gebze Ticari Şubesi : TR34 0004 6008 4188 8000 1007 47

LCV : egitim@tosb.com.tr

Bilgilerinize sunarız,


KATEGORİLER