Tarihçemiz

 • 1990

  Arazi tahsisi ve yer seçim izni için ilk müracaatlar yapıldı.

  Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği, 7 Aralık 1990 tarihinde T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Daire Başkanlığı’na başvurarak, üye kuruluşlarının başta İstanbul, Kocaeli ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde dağınık şekilde faaliyet gösteren ve otomotiv sektöründe parça üreten 210 üyesinden 40’ının, üretim, teknolojik gelişme, ihracat yönünden yapılaşma zorunluluğu gibi sorunlarının çözümünü sağlamak üzere Gebze ilçesinde müstakil bir “Otomotiv Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi” için yer tahsisini talep etmiştir.

 • 1991

  Yer seçimi izni için 14 kurum görüşü alındı.

  27.11.1991 tarihinde ilk Müşebbis Teşekkül toplantısı yapıldı.T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bakanlığa intikal eden talebi incelemiş ve 10 Ocak 1991 tarihli yazılarıyla yer tahsisini uygun bulmuş ve 01 Nisan 1991 tarihli yazısıyla, Kocaeli Valisi Başkanlığında Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi (TAYSAD) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü oluşturulmuş ve ilk toplantısını yapmıştır.

 • 1992

  Yer seçimi onaylandı ve Bakanlar Kurulu tarafından 1992 yatırım programına dahil edildi.

  Dünyadaki uygulamalar dikkate alınarak, Ana Sanayi ile Yan Sanayi kuruluşlarının birbirlerine yakın olmaları olgusunun coğrafi ve lojistik üstünlüğü düşünülerek, Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak “Kocaeli-Gebze” yöresi seçilmiştir. Seçimi yapılmış olan bölgenin tarımsal potansiyeli düşük arazilerden meydana gelmesi yer seçiminde önemli etkenlerden biri olmuştur.

 • 1993

  TOSB arazisi.

  TOSB arazisi, Gebze ve yakın çevresi nazım imar planına işlendi, ilk arazi satın alındı. TOSB sınırları içindeki arazilerin kamulaştırma kararı çıktı.

 • 1996

  Arazi kullanımı, parselasyon ve imar planı yapımı başlatıldı.

 • 1997

  İmar planları onaylandı. Arazi düzenleme ve 1. kısım alt yapı inşaat çalışmaları başladı.

 • 1998

  21.01.1998 tarihinde, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile üyelerimizin parselleri belirlendi.

 • 1999

  TOSB temellerinin atılması.

  13.07.1999 tarihinde 9. Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman Demirel’in katılımıyla temel atma töreni gerçekleşti ve 2. kısım alt yapı (içme ve kullanma suyu, drenaj, atık su, yağmur suyu vb.) çalışmaları başlatıldı. TOSB sınırları içerisindeki 172 dönümlük orman alanının ağaçlandırılmasına başlandı ve 25.000 adet çam fidanı dikildi.

 • 2000

  1.Kısım İnşaatı.

  1. kısım arazi düzenleme ve alt yapı inşaat çalışmaları tamamlandı. Elektrik O.G. şebekesi inşaatına başlandı ve aynı yıl içinde bitirilerek bölgeye enerji verildi.

 • 2001

  İlk Fabrika İnşaatı (HP Pelzer Pimsa).

  TOSB alanındaki ilk fabrika inşaatı (HP Pelzer Pimsa) tamamlanarak üretime başladı. İlk yabancı sermayeli firmaya (Toyotetsu) arazi tahsisi yapıldı.

 • 2002

  TOSB yolları ve aydınlatma projesi.

  TOSB yol, alan ve meydan aydınlatma projesi tamamlandı. Aydınlatma sistemimizde 700 adet 8m direk bulunmaktadır. Bu sistemimiz sayesinde gece tüm yollarımızda yeterli aydınlatma sağlanmaktadır. Trafik yollarının üst yapı inşaatlarına (asfaltlama) aynı yıl içinde başlandı.

 • 2003

  İlk tapular üretime geçen fabrikalara verilmeye başlandı.

  TOSB yol, alan ve meydan aydınlatma projesi tamamlandı. Aydınlatma sistemimizde 700 adet 8m direk bulunmaktadır. Bu sistemimiz sayesinde gece tüm yollarımızda yeterli aydınlatma sağlanmaktadır. Trafik yollarının üst yapı inşaatlarına (asfaltlama) aynı yıl içinde başlandı.

 • 2004

  Doğalgaz

  Doğalgaz şebekesi yapımına başlandı ve tamamlandı. TOSB üyeleri Gebze’de ilk olarak doğalgaz kullanmaya başladılar.

 • 2005

  TOSB yönetim binası projelendirmesine başlandı.

  Yönetim binamız eğimli arazi yapısına uygun, eğrisel formda, yeşil dokusu ile çevreyle uyumlu teknolojik bir bina olarak tasarlanmıştır. Aynı yıl mülkiyeti TOSB’a ait endüstriyel bina inşaatlarına başlandı. Müteşebbis Heyetimizin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiyle, özellikle yabancı sermayeli firmaların bölgemizde üretim yapması için TOSB mülkiyetinde bulunan 3 parselde endüstriyel binalar yapılmasına karar verilmiştir. İnşaa edilen bu binalar 5 ila 8 yıl arasında kiraya verilmiştir. Bu alanlardan sağlanacak kaynak önümüzdeki yıllarda TOSB’un sabit giderlerinin karşılanması ve üyelerine yük olmadan yönetilmesine imkan verecektir.

 • 2006

  Yönetim binası inşaatına başlandı ve kaba inşaatı 2006 sonunda tamamlandı.

 • 2007

  Kalite Yönetim Sistemi

  TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası alındı. Yönetim binası inşaatı tamamlandı ve 16 Temmuz 2007 tarihinden itibaren yeni yönetim binamızda hizmet vermeye başladık. Ayrıca Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı başlatıldı.

 • 2008

  TOSB Ortak Arıtma Tesisi

  2008 yılında inşaatına başlanan TOSB ORTAK ARITMA TESİSİ, 2009 yılı Mart ayında deşarj izni alınarak hizmete alınmıştır.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.