AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE MALİ UYGULAMALAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPININ KURULMASI

12 Haziran 2017 Pazartesi günü; Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan ve sunumunu, Modern Danışmanlık ortağı ve Yeminli Mali Müşavir Güneri GÖZÜAÇIK’ın gerçekleştirdiği Son Değişikliklere Göre Ar-Ge Projeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Mali Uygulamalar ve Sürdürülebilir Mali Yapının Kurulması Semineri aşağıdaki konu başlıkları ile düzenlendi:

 

KONU BAŞLIKLARI

Türkiye’de Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerine yönelik destekler

Ar-Ge ve tasarım merkezi olmanın avantajları

´ Ar-Ge merkezi ve Ar-Ge faaliyeti

´ Tasarım merkezi ve tasarım faaliyeti

´ Merkezlere ilişkin kuruluş, izleme ve denetim kriterleri

´ Değerlendirme ve denetim komisyonu ve hakem denetimi

Kurumlar vergisi Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulaması

´ İndirime tabi olan ve olmayan Ar-Ge harcamaları

´ İlave Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulaması

´ İşletme bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge harcamaları ve desteklerden yararlanma

´ Kurumlar vergisi beyannamesinin ve ekli tabloların düzenlenmesi

 Gelir vergisi stopaj teşviki ve sigorta primi desteği uygulaması

´ Gelir vergisi teşviki kapsamında olan ve olmayan harcamalar

´ Sigorta primi desteğine tabi olan ve olmayan harcamalar

´ Ar-Ge indirimi ve gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması

´ Merkezler dışında geçirilen süreler ve desteklerden yararlanma

´ Teşviklerin muhasebeleştirilmesi

´ Tam zamanlı ve kısmi zamanlı çalışma halinde desteklerden yararlanma

´ Tam zaman eşdeğer Ar-Ge personel sayısı hesabı ve bildirim yükümlülüğü

 Ar-ge, yenilik ve tasarım harcamalarının sağladığı vergisel ve mali avantajlar

´ Damga vergisi ve harç istisnası uygulaması

´ Gümrük vergisi istisnası uygulaması

´ Katma değer vergisi istisnası uygulaması

Siparişe dayalı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri yönelik destekler

´ Siparişi veren ve alan açısından yararlanılabilecek destekler

´ Muhasebeleştirme esası

´ Yurtdışından sipariş alınması

 Bir Cevap Yazın

twelve − one =