TOSB’ DA 70 MİLYON LİRALIK YATIRIM ATAĞI

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, bölgeye 70 milyon lira değerinde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcı için onay çıktı.

Organize sanayi bölgeleri içinde Ar-Ge, Endüstri 4.0’a geçiş, üniversite-sanayi işbirliği alanlarında öncü görevler üstlenen TOSB’ un, gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yatırım kararları çıktı.

Genel Kurul’un açılışında konuşan ve TOSB’ un ülke ekonomisine, bulunduğu bölgeye olan katkılarına dikkat çeken TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Ülkemizin gerçekleştirdiği ihracata baktığımızda otomotiv sektörü diğer ihracatçı sektörlerin açık ara önünde. Otomotiv sektörü içinde Otomotiv Yan Sanayi hatırı sayılır bir paya sahip. Öyle ki TOSB ’un Marmara Bölgesi’ne ve bulunduğu şehre olan ekonomik katkısı, yıllık 1,5 milyar dolar ihracat ve 12 milyar liralık bir ciro olarak karşımıza çıkıyor. 77 sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği bölgemizde 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor” dedi.

Yeni vizyon ve misyon

TOSB yeni yönetiminin, “Şeffaf, hesap veren, çoklu katılım sağlayan, üye problemlerine çözüm arayan, inisiyatif alan, endüstri 4.0 çağına yatırım yapan, gençler ile değişime, profesyonel kadroya ve kurumsallaşmaya önem veren bir yönetim anlayışı getirmek” vizyonu ile göreve geldiğine dikkat çeken Başkan Burhanoğlu, “Markalaşma gelişimini hızlandırmak, itibar ve rekabet gücümüzü artırmak, değişim ve gelişimi desteklemek ve bu süreci etkin şekilde duyurmak için TOSB olarak iletişim ve gündem yönetimini en iyi yapan OSB olma misyonu ile hareket edeceğiz” diye konuştu.

TOSB Ar-Ge merkezleri

Türkiye’deki mevcut 365 Ar-Ge merkezin yaklaşık yüzde 3’ünün sadece TOSB’ da yer aldığına dikkat çeken Başkan Burhanoğlu, “Bölgemiz 12 adet Ar-Ge merkezine sahip nadir OSB’lerden. Buna ek olarak 172 dönüm içerisinde 50 bin yetişmiş ağaç ile de TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ‘En temiz OSB’ sertifikası ile ödüllendirilmiş bir organize sanayi bölgesiyiz” diye belirtti.

“Yeni bir OSB alanına ihtiyaç var”

Seçilen yeni yönetim kurulu ile TOSB’ un otomotiv sektörünün gelecek yarınlarının inşası için yeni vizyon ve misyonlar üstlendiğini ifade eden Burhanoğlu, “Yaklaşık 70 milyon TL’ye mal olacak yeni yatırımlar ve halihazırda yapılan müracaatlar sonrası özel sektörün gerçekleştireceği tesis yatırımlarının sonucunda artık TOSB’ da yer kalmayacak. Sanayiciler olarak artık bulunduğumuz bölgeye sığamıyoruz. Temelleri atılacak yeni üretim tesislerinde üretim ve kapasiteyi artırabilmek için özellikle bodrum katlarının daha verimli kullanılması gerekiyor. Bunun için de bodrum katlarının inşaat alanından sayılmaması konusunda yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Eski üretim tesislerinde bunu sağlamak zor gözükse de yasal düzenlemeler ile yeni yapılacak üretim tesislerinde bunun önü açılarak bodrum katlarının da üretime katılması sağlanabilir” dedi.

TOSB’ un 2 milyon 800 bin metrekare alana sahip olduğunu aktaran Ömer Burhanoğlu “Bu alan içerisinde 120 bin metrekare sosyal alan, 104 bin 334 metrekare kiralanabilir endüstriyel alan var.  18 bin 447 metrekare otel, 17 bin 649 metrekare ofis ve hizmet, 4 bin 600 metrekare teknik altyapı binaları olmak üzere toplam 145 bin 30 metrekare binamız mevcut. Bunlara ek 258 bin metrekare park ve orman alanı ile 1 milyon 964 bin metrekare üretim alanına sahibiz. Bölgeye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar da var. Bu doğrultuda yeni üretim tesisimiz için 70 milyon TL değerinde bir yatırım söz konusu. Fakat gelişimin ve yatırımların sürdürülebilmesi için yeni bir OSB alanına acil ihtiyaç var” diye konuştu.

Üniversite-sanayi işbirliği konusu

Üniversite-sanayi işbirliği, sanayi üretiminin endüstri 4.0’a entegrasyonu, Ar-Ge alanlarında TOSB’un diğer OSB’ler için öncü ve örnek bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Ömer Burhanoğlu, “Bu kapsamda TOSB ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında yapılan protokol sonucu 2 yıl süre içerisinde onlarca genç sektöre kazandırılmak üzere ihtisas gördü. Bir yandanda Kocaeli Üniversitesi’ne yapılan burs yardımlarımız da devam ediyor. Amacımız gençlere olan yatırımlarımızı artırarak, Ar-Ge’ye ve ülke gelişimine katkı sağlamak. Pek çok üniversite ile akademik kurumlarda üretilen fikir ve projelerin endüstriye kazandırılması için de pek çok proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.

 70 MILLION TURKISH LIRAS ARE ATTEMPTING TO INVEST IN TOSB

New Administration pushed the button for the future of the automotive industry

Automotive Subsidiary Industry Specialized Organized Industrial Zone (TOSB) Extraordinary General Assembly Meeting, approval for foreign investors who want to invest 70 million Turkish Liras worthy of the region.

New investment decisions were made at the Extraordinary General Assembly Meeting held by the TOSB, which has undertaken pioneering roles in the areas of organized industrial zones to R-D, Industry 4.0 and university-industry cooperation fields.

At the opening of the General Assembly TOSB Chairman Ömer Burhanoğlu speaks and points out the TOSB’s contributions of the country’s economy and its region, and he said, “When we look at the exports we realized that the automotive sector is in front of other exporting sectors in our country. Within the automotive sector, the Automotive Supplier Industry has a considerable share. So much so that the economic contribution of TOSB to the Marmara Region and the city that it is located is confronted as an annual export of 1,5 billion dollars and a turnover of 12 billion TL. 77 industrial enterprises operating in our region and 20 thousand people are provided employment in here.”

New vision and mission

New administration has come up with the vision of “Transparent, accountable, multi-participatory, seeking solutions to member problems, taking initiative, investing in the industry in the age of 4.0 and bringing a sense of change with young people, professional staff and institutionalization” president Burhanoğlu said, “We will act as TOSB with the mission of becoming the OSB which makes the best of communication and agenda management to accelerate the branding development, to increase our reputation and competitiveness, to support change and development and to announce this process effectively.”

TOSB R-D centers

In Turkey there are 365 R-D centers and about 3% of the 365 located in the TOSB, President Burhanoğlu said, “Our region is one of the rare Organized Industry Zone with 12 R-D centers. In addition to this, we are an organized industrial zone that has been awarded with the ‘Cleanest OIZ’ certificate by the Republic of Turkey’s Ministry of Environment and Urbanism with its 50 thousand grown trees in 172 decares.”

“A new OIZ area is needed”

With the new board of directors, Burhanoğlu stated that TOSB has assumed new vision and missions for the construction of the future of the automotive sector. Burhanoğlu added that “TOSB will fully booked up after the new investments that will cost about 70 million TL and the investments made by the private sector. As industrialist, we can not fit into the region we are now in. It is necessary to use the basements more efficiently in order to increase the production and capacity at the new production facilities to be bases. For this reason, there is a need for legal arrangements for the basement floors not to be counted from the construction site. Although it is difficult to achieve this in old production facilities, it is possible to participate in the production of basements by opening it in front of legal arrangements and new production facilities.”

Ömer Burhanoğlu express that TOSB has 2 million 800 thousand square meters area and he said “In this area, there are 120 thousand square meters of social area, 104 thousand 334 square meters of leasable industrial area. Including 18 thousand 447 square meters hotel, 17 thousand 649 square meters office and service, 4 thousand 600 square meters technical infrastructure buildings,145 thousand 30 square meters buildings occupy.In addition we have 258 thousand square meters of park and forest area and 1 million 964 thousand square meters of production area. Also there are foreign investors who want to invest in the region. In this respect, we have an investment worth 70 million TL for our new production facility. But there is an urgent need for a new OIZ area for development and investment sustainability.”

University-industry collaboration

President Ömer Burhanoğlu expressed that TOSB has taken a pioneering and exemplary role for other OIZs in the field of R-D, university-industry cooperation, industrial production to industry 4.0 integration, and also he said  “In this scope, a protocol made between TOSB and Gebze Technical University in that case dozens of young people specialise for industry sector. On the other hand, our scholarship program continues with Kocaeli University. Our goal is to increase our investments in young people, to contribute to R-D and country development. We are also working on many projects to bring ideas and projects produced in many universities and academic institutions to the industry. ”

Basın yansımalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/tosbda-70-milyon-liralik-yatirim-atagi-2010223/

http://www.haberturk.com/tosbda-70-milyon-liralik-yatirim-atagi-1631472-ekonomi

https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/tosbda-70-milyon-liralik-yatirim-atagi-haberi-381544

http://www.star.com.tr/yerel-haberler/tosbda-70-milyon-liralik-yatirim-atagi-133570/

https://www.timeturk.com/tosb-da-70-milyon-liralik-yatirim-atagi/haber-723903

http://www.ulastirma.com.tr/tosbda-70-milyon-liralik-yatirim-atagi-86943h.htm

http://www.medyaradar.com/tosbda-70-milyon-liralik-yatirim-atagi-haberi-804786

https://www.haberler.com/tosb-da-70-milyon-liralik-yatirim-atagi-10024726-haberi/

http://www.hur24.com/tosbda-70-milyon-liralik-yatirim-atagi-36313h.htm

http://www.sanalbasin.com/tosbda-70-milyon-liralik-yatirim-atagi-21211112

http://haber.korkut.net/89281-tosb-da-70-milyon-liralik-yatirim-atagi/

http://tazehaber.com/2017/09/13/tosbda-70-milyon-liralik-yatirim-atagi/

http://www.palo.com.tr/a/tosb-da-70-milyon-liral%C4%B1k-yat%C4%B1r%C4%B1m-ata%C4%9F%C4%B1-2857872

http://www.memleket.com.tr/tosbda-70-milyon-liralik-yatirim-atagi-1210740h.htm

http://www.lojiyol.com/tosbda-70-milyon-liralik-yatirim-atagi/

http://www.mynet.com/haber/guncel/tosbda-70-milyon-liralik-yatirim-atagi-3253553-1

http://beyazgazete.com/haber/2017/9/13/tosb-da-70-milyon-liralik-yatirim-atagi-4072853.html

http://m.borsagundem.com/anlik-borsa-haberleri/20170913152150

 

 Bir Cevap Yazın

one × four =