Duyurular


2009 YILI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELİMİZ

Bilindiği üzere OSB‘mizin 26.02.2007 tarih ve 9407 sayı ile kayıtlı lisans başvurusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından “4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu”, Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmiş ve 29.11.2007 tarih ve 1391/5 sayılı EPDK kurul kararı ile OSB’miz, onaylı sınırları içerisinde elektrik dağıtım faaliyeti göstermek üzere 49 Yıl süre ile OSB dağıtım lisansı almıştır.

Alınan Dağıtım Lisansı kapsamında her yıl OSB‘mizin elektrik altyapısının işletme/bakım giderlerinin karşılanması amacı ile, o yıla ait dağıtım bedeli belirlenmekte ve EPDK’ya sunulmaktadır.

OSB’mizin 2009 yılı dağıtım bedeli için yaptığı başvurusu EPDK tarafından incelenmiş ve 2009 yılı dağıtım bedelimiz 0,93 Ykr/kWh olarak kurumun web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

OSB’mizin 2010 yılı dağıtım bedeli önerisi, 2009 yılı giderleri de baz alınarak hesaplanacak ve 2009 yılı Ekim ayı sonuna kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilecektir.

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği Kurul tarafından uygun bulunarak onaylanan bedeller bundan önce de olduğu gibi OSB’mizin internet sayfasında siz sayın üyelerimize duyurulacaktır.


KATEGORİLER