Biten Yatırımlar


ALT GEÇİTLİ KUZEY KAVŞAK

2007 yılında yapımına başlanılan ve 2009 yılında krizden ötürü yapımı geçici olarak durdurulan ‘’ALTGEÇİTLİ KAVŞAK PROJEMİZ’’, 2010 yılı bütçesine dahil edilerek, tamamlanmıştır.

OSB’mizin ulaşılabilirlik yönünden kolaylığı ve veriminin artırılması Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının yer aldığı bu organik yapının büyümesinde en önemli etken olacaktır. Bu anlayışla ulaşıma dair iyi yönde değişiklik, zaman faktörünün en önemli etmenlerden biri olduğu otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların bulunduğu OSB’miz için ekonomik ve zamansal kaybı en aza indirmek açısından hayatidir. Bu yönde yapılan çalışmalar ile girişimizin ve bölge içinden girişimize ulaşım için aşağıdaki öneriler geliştirilmiş, projelendirilmiş ve Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü’nce onaylanarak, inşa çalışmalarına 2007 yılında başlanmıştır.

a) Giriş, Karayollarından alınan uygun görüş ile mevcut yerinden 550m Şekerpınar yönüne kaydırılmıştır.
b) Girişin bir alt geçitli kavşak ile desteklenmesi hem 2,5 kilometre ilerideki kavşak yükü azaltılmış, ama asıl önemlisi şiddetli kış şartlarının araçlar için oluşturduğu olumsuz faktörler en aza indirgenmiştir.

Giriş, hem kuzeybatıdaki ana 17 m’lik yola (1. cadde), hem de güneydoğu yönündeki 15 m’lik yola (2. cadde) bağlanarak giriş ve çıkışlar daha kolay ve akıcı hale getirilmiştir.

 
Yatırımlar