Genel Kurul


TOSB OTOMOTİV TEDARİK SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
6. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
(28.12.2022)

1. Yoklama ve Açılış,

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3. Divan üyelerinin seçimi (1 Başkan, 2 Üye) ve Divan’ a toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

5. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

6. Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan denetim raporunun okunması, 

7. Bilançonun ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi, kabul veya reddinin karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,

9. 2023 yılı (01.01.2023-31.12.2023) yönetim aidatı ve hizmet karşılıklarının tespiti,

10. 2023 yılı (01.01.2023-31.12.2023) tarihleri arasındaki gelir-gider bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

11. Yönetim Kurulu’ na bütçenin fasılları arasında aktarma yapma yetkisinin verilmesi,

12. Bakanlığın talimatı ile; Kocaeli’ de kurulacak olan “ Model Fabrika Kurulumu ” kapsamında Kocaeli Valiliği’ nin bağış yapılması talebi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

13. Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’ na bağış yapılması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

14. Dilek, temenniler ve kapanış,


Kurumsal