Kalite Yönetimi


TOSB’ da önce kuruluş izinleri, arazi temini, kamulaştırma, imar planları, altyapı projeleri gibi bürokratik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar belli bir aşamaya geldiğinde arazi düzenlemeleri, alt yapı şebekelerinin teşkili, yolların açılması gibi inşaat faaliyetlerine, teknik işlere ağırlık verildi. Bütün bu işleri yaparken TOSB bir şantiye görünümünde ve düzenindeydi. Ama her zaman aklımızda kurumsallaşma çalışmalarının biran önce başlatılması gerekliliği vardı. TOSB’ un Kurumsal bir yapıya kavuşması gerektiği bilincindeydik. Çünkü TOSB diğer sektörlere göre hizmet ve ürün kalitesine çok daha önem veren, çok daha disiplinli çalışan bir sektöre, otomotiv sektörüne hizmet veren bir kurum olarak sektörle aynı kalite ve disiplin içinde hizmet vermek zorundadır.

Bu bilinçle de TOSB’ un Kurumsallaşma Çalışmaları başlatılmıştır. Kurumsallaşma çalışmalarının temelini kalite yönetimi teşkil etmektedir ve kalite yönetimi bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımı ve kurum yöneticilerinin tam desteğini içeren bir çalışmalar bütünüdür. Kalite Yönetimi çalışmalarımız çerçevesinde; varoluş nedenimiz olan “misyonumuzu”, gelecekte kendimizi görmeyi planladığımız noktayı “vizyonumuzu”, stratejik amaçlarımızı, hedeflerimizi, önceliklerimizi, değişmez değerlerimizi, performans hedeflerimizi ve politikalarımızı belirledik ve TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi sertifikamızı Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. Sertifikasyon Dairesi TÜV RHEİNLAND TÜRKİYE’den aldık.
Amacımız, Kalite, Disiplin ve Çevre Bilinci ilkeleri ile tüm üyelerimize en kısa sürede en kaliteli hizmeti sağlamak.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak sürekli gelişim ve sürdürülebilir kalkınma ilkleri doğrultusunda topluma ve çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluklarımızın bilinciyle güvenli çalışma ortamı uygulamalarının Entegre Yönetim Sistemi (TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemin, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ) denetimleri TÜV Rheinland tarafından gerçekleştirildi.

Entegre Yönetim Sisteminde TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemin, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi versiyonlarına geçiş denetimler başarıyla gerçekleştirildi. Başarılı geçen denetim sonrasında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikaları güncellendi.VİZYONUMUZ,

TOSB; kaliteli ve güncel altyapı olanakları sunarak, katılımcılar için sinerji yaratan, edindiği bilgi ve becerileri küresel pazarda satabilecek, evrensel çevre kurallarına ve insana duyarlı, örnek ve de önder bir Organize Sanayi Bölgesi olmaktır.

MİSYONUMUZ,
Hizmet kalitesini sürekli arttıran, konusunda uzman çalışanları ve tüm gereksinimlere en üst düzeyde yanıt veren alt yapısıyla, bölgesindeki katılımcıların rekabet gücünü yükseltecek ve destekleyecek arttıracak en uygun hizmeti sunan bir Organize Sanayi Bölgesi olmaktır.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

TOSB olarak sürekli gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmayı ilke edinerek; bölgemizdeki katılımcıların rekabet gücünü artıracak kalitede hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

Ayrıca; topluma ve çevreye karşı olan duyarlılık ve sorumluluklarımızın bilinciyle, üyelerimize, çalışanlarımız ve tedarikçilerimize güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlemeyi hedeflemekteyiz.

Yasal mevzuata uyulması temelinde kurulan Entegre Yönetim Sistemimiz; güvenli çalışma ortamı ve çevreyi etkileyen faktörlerde tehlikelerin ortadan kaldırılması,  risklerin azaltılması ve kirliliğin önlenmesi esasları üzerinde işlemektedir.

Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlayarak yönetim sistemlerimizin sürekli iyileşmesini sağlamaktır.


Kurumsal