Ortak Sağlık Merkezi


ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ:

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyularak, TOSB Organize Sanayi Bölgesine ait Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi işletmeciliği ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri aşağıdaki maddeler çerçevesinde düzenlenen sağlık hizmetlerini kapsar.

>>> OSGB’de Verilecek Hizmetler;
1. Günlük vizite uygulamaları,
2. Periyodik muayeneler,
3. İşe giriş – İşe dönüş Muayeneleri,
4. Yasal olarak yılda bir kez yapılması zorunlu olan periyodik muayene yapılacaktır.
5. Portör muayeneleri,
6. İşçi sağlığı iş güvenliği konusunda danışmanlık,
7. Küçük cerrahi müdahaleler, dikiş, pansuman, enjeksiyon,
8. Düzenli sağlık taramaları,
9. Koruyucu sağlık hizmetleri ve aşılama uygulamaları (Aşı bedeli hariçtir.)
10. Hastaneye sevkler OSGB Hasta Nakil Ambulansı ile süratli ve emniyetli bir şekilde sağlamak.
11. Acil durumlar için 24 saat ambulans ve acil müdahale ekibi ortak sağlık merkezi aracılığı ile sağlanacaktır.

>>> İş Yerlerinde Verilecek Hizmetler;
1. İşyeri iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarına yönetmeliğin ön gördüğü koşullarda katılım sağlanır ve katkı konulur.
2. Risk analizlerinin yapılmasında sağlık birimi üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirir.
3. İşyerine özel acil eylem planı yapılmasına katkı sağlar.
4. Sağlık birimi gerek birim içi gerekse işyerlerinde yaptığı faaliyetlerde gizlilik kurallarına uyar.

İLETİŞİM:

ORTAK SAĞLIK MERKEZİ: 0262 658 9515
AMBULANS: 0262 6791020 (ACİL HAT)


Hizmetler